Van Rome tot de Pharos

Van oost naar west en weer terug hebben de grote denkers uit het gebied rond de Middellandse Zee elkaar duizenden jaren lang beïnvloed. In dit avondvullend programma met twee sprekers en een moderator-filosoof denkt het publiek over de grote vragen die oost en west en vroeger en nu met elkaar verbinden.

Entree: gratis, meld u wel aan via http://www.rmo.nl/actueel/activiteitenagenda/van-rome-tot-de-pharos

Sprekers
Gerko Tempelman is freelance theoloog en filosoof. Hij spreekt en doceert geregeld over hoe de islamitische wijsbegeerte invloed heeft gehad op denkers in het westen - lees daar hier meer over. Zijn lezing heeft de titel ‘Hoe de Arabieren Europa hebben leren rekenen’.

Prof. dr. Marije Martijn is C.J. de Vogel Professor Antieke en Patristische Wijsbegeerte. Daarnaast is ze hoofd van de afdeling Filosofie aan de Vrije Universiteit. Na een studie Klassieke Talen in Groningen promoveerde ze in Leiden bij Wijsbegeerte op een onderzoek naar Proclus’ natuur- en wetenschapsfilosofie in het Neoplatonisme. Sindsdien is ze onderzoek blijven doen naar Neoplatoonse opvattingen over kennis, wereld, wiskunde, natuur en schoonheid.
Zij zal in haar bijdrage spreken over de uitwisseling van wijsheid vanuit een heel specifiek thema: 'Kunnen planten denken? Antieke filosofen over het vegetatieve leven'.

Moderator-filosoof

Jacob Zwaan is docent klassieke talen op het Barlaeus gymnasium in Amsterdam. Hij studeerde naast klassieke talen ook filosofie en psychologie en is geboeid door de psychoanalyse. Hij modereerde eerder discussies, bijvoorbeeld op festival Drift.

Programma
19:30-20:00 Inloop (bar open)
20:00-20:10 Welkom en introductie door Jacob Zwaan
20:10-20:40 Lezing door Gerko Tempelman
20:40-20:45 Gelegenheid voor vragen
20:45-20:55 Korte pauze (bar open)
20:55-21:25 Lezing door prof. dr. Marije Martijn
21:25-21:30 Gelegenheid voor vragen
21:30-22:00 Vragen en discussie met sprekers en publiek
22:00-22:45 Borrel