Redactie

Schrijven voor Roma Aeterna 

Roma Aeterna is altijd op zoek naar de nieuwste inzichten over de Eeuwige Stad. Onderschrijft u ons streven om op toegankelijke wijze verdieping te bieden aan een geïnformeerd lezerspubliek? En houdt uw bijdrage concreet verband met Rome? De redactie ziet uw bijdrage belangstellend tegemoet. Stuur een e-mail voor meer informatie en auteursaanwijzingen naar redactie@romaaeterna.nl

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Roma Aeterna 9.I – Roma non grata

Velen van ons zullen het van jongs af aan geleerd hebben: Rome, bakermat van de Westerse beschaving, centrum van de wereld. Echter, er zijn vele momenten in de geschiedenis geweest waarin deze gedachte op scherp werd gezet. In het themanummer ‘Roma Non Grata’ reflecteren we op de zogenaamde onvermijdelijkheid van Rome als cultureel en politiek centrum.

Wie waren in Romes lange geschiedenis belangrijke anti-Romeinse spelers, zoals bijvoorbeeld de Grieken, Samnieten, Puniërs, Visigothen, of protestanten, en wat waren de redenen voor hun afkeer of afgunst? En welke alternatieven zijn er door de tijd heen voor Rome bedacht, zoals Constantinopel of Ravenna in de Late Oudheid, de 14e-eeuwse ballingschap van de pausen in Avignon, een veelvoud van nieuwe Romes dat gesticht werd in de Nieuwe Wereld, of Turijn en Florence als nieuwe hoofdsteden na de Italiaanse eenwording?

‘Roma Non Grata’ gaat zeker niet alleen over aartsvijanden en ambitieuze alternatieven. We werpen ook een blik op anti-Romeinse sentimenten die door haar hele geschiedenis in de stad zelf aanwezig zijn geweest. Wat kan de zelfkant van Rome ons leren over de culturele prestige die we traditioneel met Rome in verband brengen? Een Rome van georganiseerde misdaad, terreur, corruptie, opstanden, en een reisdoel waar al eeuwenlang soms hardhandig verwachtingen worden stukgeslagen. Een Rome, dat zowel in het verleden als vandaag de dag voor een heleboel mensen helemaal geen prachtige stad is, maar een dagelijks gevecht tegen armoede, racisme, geweld, en ongelijkheid: de lelijke delen die de ruimhartige Italofiel wellicht liever over het hoofd ziet.

Haat en liefde zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een Rome dat in de spiegel durft te kijken, zal de eeuwigheid sterker tegemoet treden!

Oproep bijdragen

We zijn op zoek naar langere onderzoeksbijdragen (ca. 3000 woorden, 10 pagina’s) en kortere, meer essayistische bijdragen van ca. 1500 of 600 woorden en beeld (2/5 pagina’s). We willen daarnaast ook graag contemporaine kunstbijdragen, illustraties, opzichzelfstaande beeldbijdragen, en literaire bijdragen (korte essays, columns of gedichten) die specifiek ingaan op alternatieven voor, of de afkeer van Rome. We zien uw voorstel of bijdrage graag tegemoet via redactie@romaaeterna.nl.