Roma Capitolina

De Capitolijnse heuvel op de Romereis
Vittoriano - Ara Coeli - Capitolijnse Musea - Capitoolheuvel

Deze cursus vindt plaats op woensdag 5 april 2023, 10:15 - 15:30

Locatie: Leiden (Rijksmuseum van Oudheden)

Het Capitool is de samenvatting van Rome: hier komen religieuze macht, bestuurlijke macht macht en ideologische propaganda samen. Het is de heuvel waarvandaan de Romeinen hun stad beschermden tegen de Galliërs, waar in de Middeleeuwen het stedelijk centrum was en waar de Ara Coeli verrees, waar in de Renaissance de palazzi ontstonden waar we nu naar de mooiste kunst kijken en waar aan het einde van de 19e eeuw het immense Vittoriano tegenaan is gebouwd - een gebouw dat onlosmakelijk verbonden is aan de interpretatie van de plek. Kortom: de Capitolijnse heuvel herbergt de gelaagdheid van Rome in optima forma.

Dat maakt het Capitool ook een lastig te interpreteren Gesamtkunstwerk, waar talrijke tradities elkaar overvloeien. Er is een christelijke kerk - met verwijzingen naar Augustus, er is een museum met oudheden, er is een machtscentrum. Wat hebben die plekken met elkaar te maken, en hoe kun je leerlingen dat duidelijk maken?

Waarom is die plek al eeuwen het centrum van de Romeinse macht geweest, in telkens andere constellaties? Waarom is dat centrum na het inlijven van de stad Rome bij Italië uit het zicht verdwenen door het bouwen van het Vittoriano? Wat houdt de appropriatie van het Capitool door Mussolini in - en waarom nou juist het Capitool? Hoe en waarom lopen de verschillende elementen in elkaar over? Dit zijn enkele vragen die aan bod zullen komen tijdens deze verdiepende nascholingscursus van Roma Aeterna

Naast verdiepende lezingen over de locaties en gebouwen die je tijdens de Romereis bezoekt - het Vittoriano, de Ara Coeli, de Capitolijnse Musea - behandelen we de plek diachroon.

Daarnaast bieden we praktische didactische handreikingen voor een bezoek aan de Capitolijnse heuvel, specifiek via een museumlab - de Capitolijnse musea zijn immers geen sinecure om met leerlingen te bezoeken en wij zijn zeer benieuwd naar de ideeën van de verschillende docenten en scholen.

Na afloop organiseren we een borrel om gezellig na te praten en nader kennis te maken met elkaar en Roma Aeterna.

onderwijs rome kenniscentrum romereis nascholingscursus voortgezet onderwijs

Belangrijkste informatie op een rij

Doel

Deelnemers raken in één dag vertrouwd met de rijke geschiedenis, de ideologische gelaagdheid, de architectuur en de kunstschatten van het de Capitolijnse heuvel. We verdiepen de inhoudelijke kennis, maar besteden ook ruime aandacht aan de didactische aanpak.

Voor wie?

De cursus is gericht op alle docenten in het voortgezet onderwijs die als begeleider van een groep leerlingen meegaan op de Romereis. Het is een verdiepingscursus, dus enige basiskennis over de de locatie en te bezoeken plekken wordt bekend verondersteld.

Na deze cursus:

 Beschikt de deelnemer over een historisch kader waarin de verschillende onderdelen van het Capitool te plaatsen zijn;
● Is de deelnemer vertrouwd met de kunst en architectuur van het Capitool en de belangrijkste plekken in de Capitolijnse musea;
● Kan de deelnemer zelfstandig invulling geven aan een eigen rondleiding met enkele didactische handreikingen voor deze complexe plek.

Inbegrepen in de kosten:

● Dagvullend programma met lezingen door experts en een didactisch kader voor een bezoek aan de Capitolijnse heuvel;
● Een overzicht van essentiële literatuur en handige primaire bronnen;
● Een introductie op en een donateurschap van het tijdschrift Roma Aeterna, dat speciaal gericht is op de Nederlandse Romereiziger;
● Koffie, lunch en borrel.

Odoo + afbeelding en tekst

Programma

Inloop vanaf 10:15

10:30 Opening. Conceptuele en didactische inleiding en discussie.

11:00 Archeologische vondsten op de Capitoolheuvel                        

11:30 De Santa Maria in Aracoeli                                  

12:00 Lunch 

13:00 Musei Capitolini

14:00 Vittoriano

14:30 Koffie                                                                                                     

14:45 (Didactich) ontwerpen Capitoolbezoek en Museumlab

15:30 Borrel

Organisatie & docenten


De organisatie is in handen van de Stichting Roma Aeterna, uitgever van het gelijknamige tijdschrift.
De docenten zijn allen ervaren Romereis-begeleiders.

● drs. Joep Beijst (historicus, Barlaeusgymnasium Amsterdam)

● drs. Raphael Hunsucker (classicus en historicus, Radboud Universiteit Nijmegen)

● drs. Maurits Lesmeister (classicus, Gymnasium Amersfoort Johan van Oldenbarnevelt)

● drs. Tomas Meijs (classicus, St. Ignatiusgymnasium Amsterdam)

Kosten

De kosten bedragen EUR 199 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief koffie/thee, lunch, borrel en nascholingscertificaat. Voor de kosten kan derhalve een beroep worden gedaan op het nascholingsbudget. Na aanmelding ontvang je een factuur per e-mail.