Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden

U wordt voor 34 euro of meer donateur van Roma Aeterna in 2024 (59 euro of meer voor schooldonateurschappen). Voor dit bedrag ontvangt u een exemplaar van de beide nummers die in 2024 uitkomen, een uitnodiging voor alle activiteiten van Roma Aeterna en voor de lanceringsborrels waarmee elk nummer wordt ingehuldigd. Uw donateurschap dat u door het invullen van het formulier aangaat loopt door tot wederopzegging, waarbij het donatiebedrag jaarlijks van uw rekening wordt afgeschreven. 

Privacyverklaring Roma Aeterna

Stichting Roma Aeterna maakt het tijdschrift Roma Aeterna en organiseert jaarlijks meerdere Rome-evenementen. Stichting Roma Aeterna staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63499118.

Stichting Roma Aeterna behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke informatie wordt verzameld en waarom. Heeft u hier vragen over? Wij zijn bereikbaar via info@romaaeterna.nl.

1. Doel gegevens

Als u zich inschrijft als donateur van Stichting Roma Aeterna worden uw contactgegevens gebruikt om u de diensten van Stichting Roma Aeterna (waaronder het tijdschrift Roma Aeterna en de e-mails over de activiteiten van Roma Aeterna) te kunnen doen toekomen.

Als u zich op heeft gegevens voor de nieuwsbrief worden uw voornaam en e-mailadres verzameld. U kunt mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Als u de website van Roma Aeterna bezoekt worden alleen session cookies verzameld. Met deze gegevens wordt door Roma Aeterna niets gedaan.

2. Ontvangers

De gegevens van de donateurs van Stichting Roma Aeterna worden bewaard in het softwareprogramma Odoo. U kunt uw gegevens laten verwijderen door een e-mail te sturen aan info@romaaeterna.nl.

De website romaaeterna.nl wordt gehost bij Therp B.V. en Webreus. Gegevens die u achterlaat op de website worden op de server van Therp B.V. achtergelaten.

3. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Roma Aeterna, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Als u zich in heeft geschreven als donateur worden uw gegevens sinds 2015 bewaard in het softwareprogramma Odoo.

Op het moment dat u een e-mail stuurt aan info@romaaeterna.nl dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld u naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van Gmail. Die mails worden tot maximaal tien jaar terug bewaard.

Wanneer u ons tijdschrift online leest via Issuu, worden anoniem gegevens verzameld over welke pagina’s u leest en welke pagina’s u deelt. Meer informatie over het privacybeleid van Issuu vindt u op issuu.com.

4. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Roma Aeterna of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Roma Aeterna privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

5. Uw rechten

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Stichting Roma Aeterna vastgelegd en bewaard worden. Stuur hiervoor een e-mail aan info@romaaeterna.nl.

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Roma Aeterna. Stuur hiervoor een e-mail aan info@romaaeterna.nl.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Stichting Roma Aeterna vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Stichting Roma Aeterna niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6. Plichten

Stichting Roma Aeterna zal uw gegevens zullen nooit verkopen of overdragen aan derden.

Stichting Roma Aeterna behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Roma Aeterna dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Roma Aeterna te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

7. Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via info@romaaeterna.nl.